Reglerne for Arts Jagten 2021:

1: Fisken skal være fanget i Danmark (Dansk Farvand).

2: Fisk fanget i følgende farvande, Østersøen, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, tæller dog med i hele farvandets udstrækning .

3: I forhold til punkt 2 skal sken dog været fanget fra båd, som er udgået fra dansk havn.

4: Fisk fanget så langt mod nord eller vest, så man har kunnet se den norske eller britiske kyst tæller ikke med.

5: Fisken skal være fanget på stang.

6: Fisken skal være kroget reglementeret, det vil sige i munden.

7: Fisken skal indrapporteres senest en måned efter fangstdato.

8: Hybrider tæller ikke med.

9: Rundmunde (lampretter og slimål) tæller med.

Registrering af fangst/ billeddokumentation:
Ud fra billedet skal man tydeligt kunne identificere arten. Så vidt muligt skal du selv være med på billedet også. Man skal tage et billede af sin fangst og en “seddel” eller årets jagtkort med teksten “Arts Jagten 2021”.
Billedet lægges på medlems forummet i sit eget album, f.eks: “Arts Jagt 2021 Jens Ole “

Alle uploadede billeder har NLF fri brugsret på. Konkurrencen løber fra d. 1. marts 2021 til og med sidste dag i februar 2022.

Konkurrencen kræver medlemsskab af Næstved Lystfiskerforening, dette kan du få ved at klikke på støtteskab i menuen eller lige HER

Der er præmier til de 3, der har fangetflest forskellige arter i løbet af perioden.
Alle præmier er sponsoreret.
Præmie og sponsor oversigten blive løbende opdateret gennem året.
Præmieoverrækkelser foregår på generalforsamling.

Præmieoversigt:

1 pladsen
2 pladsen
3 pladsen

Sponsor oversigt:
Præmierne til Næstved Lystfiskerforenings “Arts Jagten 2021” er venligst sponsoreret af…
Videovejledning til Arts Jagten 2021:
Benjamin forklarer bl.a. hvordan du forholder dig til oprettelse af folder på Næstved Lystfiskerforenings Facebook gruppe for medlemmer.