En hjælpende hånd til bestandsanalyser…

En hjælpende hånd til bestandsanalyser…

Fiskebestanden i de vandløb der løber til Karrebæksminde Bugt skal undersøges i august måned af DTU Aqua.

I den forbindelse har DTU brug for nogle medhjælpere til at bære deres grej og på anden måde være behjælpelig med elfiskeriet.

Derfor appelerer vi til foreningens medlemmer om at medvirke.
På den måde kan man få en unik mulighed for ved selvsyn at se, hvordan fiskebestanden har det i vores vandløb.

Så er du frisk, er der følgende muligheder:

Vandløb:
2 aug. Saltø Å
3 aug. Harrested Å og Hulebæk
4 aug. Fladså
9 aug. Fladså
10 aug. Rønnebæk, Ellebæk og Suså
11 aug. Suså og Brødebæk
18 aug. Torpe Kanal
23 aug. Haraldsted Å, Frømose Å, Lilleå og Ringsted Å
24 aug. Vognsbæk og Møllebæk

25 aug. Tuel Å og Lynge Å

Er du interesseret, så skriv til mig på orredfonden@gmail.com, ring på 2615 6857 eller send en messenger besked på vores Facebookside. https://www.facebook.com/groups/orredfonden/

Med venlig hilsen
Sydsjællands Ørredfond
Søren Grothe Petersen
Ny Artsjagt 2022

Ny Artsjagt 2022

Nyt fra Næstved Lystfiskerforening.

Der vil fra den 1. juni 2022 starte 2 konkurrencer op.

Ja du læste rigtigt.

Den ene er en artsjagt i Mogenstrupsøerne.
Den går ud på at fange så mange forskellige arter i de 8 søer som foreningen har.

Der vil være præmie til 1, 2 og 3 pladsen.

Den anden går ud på at fange den største karpe i en af de 8 søer.
Der vil kun være en præmie.


Der er kun et lille krav for at deltage og det er man er medlem af Næstved Lystfiskerforening.

Så hop ind på vores hjemmeside og meld dig ind.
Vi håber at se mange billeder af alle de arter som findes i søerne.

Del budskabet så vi kan få mange til at deltage.

 

/Næstved Lystfiskerforening

Var det begynderheld?

Var det begynderheld?

Man behøver ikke at kende søerne indgående, man kan også bare være et nyt medlem, væbnet med en karpestang og en gummi- / fakemajs og så have en forrygende dag med flex.

Foreningens søer har ellers, igennem den senere tid, sparsomt givet fisk om dagen, og været yderst gavmild i de mørke timer.

Peter er, som skrevet nyt medlem i foreningen, og han havde sin første tur til Mogenstrup søerne storbededag, og det skulle vise sig at være et godt træk.
På en gummi- / fakemajs fik han 3 flotte fisk

En spejlkarpe på 8.7 kg
En skælkarpe på 9.6 kg
og afslutningsvis en lille skæller på 3,7 kg.

Stort tillykke med fiskene Peter.

/Næstved Lystfiskerforening

Røg du i svinget…

Røg du i svinget…

HEJ!

Var du så uheldig at ryge i svinget?
Har du betalt for medlemsskabet 22/23 med ikke har adgang til foreningens facebook forum, så skal der kun en email på info@nlfisk.dk eller en sms på 20713010 (inkl. vedhæftet betaling) til at løse fejlen.

Har du ikke betalt og dette beror på en fejl, så er der kun en vej, og det er at taste en indmeldelse igen…
Vores medlemsdatabase er blevet revideret d.d (10.05.22) og alle der ikke har betalt er blevet slettet.

/Næstved Lystfiskerforening.

Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev april 2022

Næstved Lystfiskerforening (vil blive nævnt som NLF) har afholdt vores første generalforsamling, og der er sket en del siden denne forening startede op for lidt over et år siden.

Søndag den 9/4-2022 kl 14 afholdte vi generalforsamling. Vi havde lånt lokaler på Næstved Fri Skole, så stor tak til dem fordi det kunne lade sig gøre.
Kageholdet havde sørget for at flere forskellige slags kager, så stor tak til dem.

Der var 3 indkommende forslag.

Det er første var kontingents. Her havde bestyrelsen lagt op til at der fremadrettet kun skal være 2 forskellige priser. Et medlemskab på 375,- kr og et familiemedlemskab på 500,- kr.  
Dette punkt blev vedtaget og de nye priser vil være gældende fra 1. maj.

Næste forslag var foreningens kurs. Ca 80-90 % af alle medlemmer i NLF er mede/karpefiskere. Da foreningen startede, var det med store ambitioner om at kunne bakke op om alt slags fiskeri. Ved flere lejligheder fandt vi ud af, at det var mere end svært, at få frivillige til at hjælpe med arrangementer, der ikke var inde for mede/karpe fiskeri. Det har betydet at bestyrelsen brugte mange kræfter på at deltage i arrangementer afholdt af f.eks Fishing Zealand. Vi har derfor meddelt at bestyrelsen fremadrettet ikke kan deltage i sådanne arrangementer. Det betyder ikke at hvis man som medlem gerne vil deltage/står for et arrangement, ikke kan det.
Det betyder at NLF ikke har som mål at deltage i alle arrangementer, men at vores fokus ligger inden for mede/karpe fiskeriet.

NLF har lejet fiskeretten over nogle Mogenstrup Søerne. Disse søer ligger tæt på Næstved centrum, og samtidig i utrolig naturskønne omgivelser.
Det er stadig uklar hvad der findes af fisk i disse vande, men vi hører mange beretninger om fisk i stor størrelse. De første 10+ karper er også allerede fanget.
Der skulle også være gedder i søerne, men disse er endnu ikke fanget. Aborre er der også fanget, men stadig kun i lille størrelse. Til gengæld ved vi at der er masser af skaller, så dette fiskeri kan anbefales hvis man ønsker fiskeri med mange fangster.
Mogenstrup søerne er det eneste fiskevand NLF har lige i øjeblikket, og også derfor vi har størst fokus på mede/karpe fiskeriet.
Vi vil meget gerne have mere fiskevand, så kender du en sø/område der ville være en mulighed, vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om det.
Dette punkt blev også vedtaget uden indsigelser.

Sidste indkommende forslag var vedtægtsændringer.
Da NLF blev oprettet, var man meget grundig og ville sikre sig, man levede op til alle krav. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at vi måske var lidt for grundige. Det betyder at nogle punkter er blevet ændret. Det er de blevet enten fordi det allerede var nævnt i et andet punkt, eller fordi punktet ikke var nødvendigt for at overholde kravene. Nogle punkter er også blevet ændret, så de passer sammen med NLF nye kurs.
Alle ændret punkter blev gennemgået og vedtaget uden indsigelser.

Valg af bestyrelse. Der var 3 der var på valg, som ikke ønskede genvalg. Dette var Benjamin, Thomas og Charlotte.
De skal alle sammen have tak, de er en af grundene til at NLF eksistere.

Nye i bestyrelsen er Lars ‘morfar’ Nilsen, Morten ‘fisker’ Juul og Tina Polack.
Michael Andresen og Jan Kjær meldte sig som suppleanter.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og er som følgende.

Formand: Martin Harregaard
Næstformand: Tina Polack
Kasserer: Martin Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Lars ‘morfar’ Nilsen og Morten ‘fisker’ Juul

Manglende tilkendegivelser…

Manglende tilkendegivelser…

Mange har tilkendegivet at de kommer til generalforsamlingen, der er bare ikke særlig mange til kendegivelser på det.

Vi skal arrangerer borde, så alle sidder godt, kan høre og måske se hvis vi benytter projektoren, vi har to søde kaffe kage piger, der venter et antal, så alle kan være sikker på et stykke kage og en kop kaffe eller te.

Så har du tænkt dig at komme, og du gerne vil have kaffe og et stykke kage til, så lad os vide det.

Det gør du lige her…