Andejagt!!!

Andejagt!!!

Fiskeri i foreningens vande ved Mogenstrup søerne er forbudt i nedestående datoer.

Hold øje med siden, da ændringer kan komme.

Opdateringer vil også komme på foreningens facebook side.

Lørdag d. 04 September (Hele dagen)

Det er vigtig at foreningens medlemmer overholder ovenstående.

Knæk og bræk.

/Næstved lystfiskerforening
og Mogenstrup udvalget

Makreltur med M/S Viking

Makreltur med M/S Viking

Makreltur med M/S Viking
18.07.21 12.00 –  18.00

Kuttermutter havde ved hjælp af sponsoratet fra “Fishing in Denmark / Lystfisker Danmark” booket kutteren M/S Viking, som har havn i Helsingør.

Medlemmerne fra vores forening skulle mønstre på kajen kl. 11.30 og den planlagte afgang med kutteren var kl. 12.00

De sidste mange dages stille vejr, var ingen steder at finde, vinden kom fra nordvest og blæste et sted mellem 6 – 8 m/sek, og den tog til sidst på dagen.

Da M/S Viking kom i havn kort før kl. 12.00, og denne turs deltagere smilede til os og snakkede om søsyge piller, alt imens de gik fra borde med klare sække med flotte makreller i. Jo, turen havde været med bølgegang, men der havde også været et forholdsvis fint fiskeri.

Formand Martins bedre halvdel fik en søsygepille inden hun gik ombord på kutteren og trods en pille yderligere ude på vandet, så måtte hun kapitulerer og sidde fuldkommen passiv alle 6 timer… Hun havde det dælme ikke godt.

Trods høje bølger, vuggende kutter og masser af vind i håret, så var stemningen høj hos foreningens medlemmer.

Der bliver ikke sejlet særlig længe, da Hans, som skipperen hed, var trukket lidt i læ og havde fundet en stime makreller. Der bliver ringet med klokken, som fortæller at nu må der fiskes, og der går heller ikke særlig lang tid, før Leo fangede to mindre sild.
Henover turen blev der fanget en del makreller, mange var mindre makreller, men Bertil og Leo fik nogle flotte eksemplarer, Leo tog bl.a. en makrel på 42 cm og 670 gram, Bertil var dog lige efter med en næsten identisk fisk.

Udover makreller og Leo’s to sild, så blev der fanget hvilling, torsk, ising, mørk sej og ikke at glemme Bertils flotte knurhane, som vist nok var af typen rød.

Der blev også taget en fin torsk på 2.1 kg.

Der blev af foreningens medlemmer, kæmpet en brav kamp på Øresund, men uanset indsatsen, kunne de ikke ramme samme fiskeri, som kutternes morgenhold.

Det forlyder, at formandens hustru igen er returneret til normal, hvilket skete kort efter M/S Viking lagde til kaj kl. 18.00.

Næstved Lystfiskerforening og dets medlemmer takker “Fishing in Denmark / Lystfisker Danmark” for deres sponsorat.

/Næstved Lystfiskerforening.

Se lidt fotos fra den af “Fishing in Denmark” sponsoreret tur.
Så har vi fået en jolle…

Så har vi fået en jolle…

Næstved Lystfiskerforening har fået tilskud fra Friluftsrådet til indkøb af en jolle til foreningens medlemmer.

Det lyder som en nem opgave, men selv båd / jolle køb er ikke nemt under en corona epidemi, joller var i høj kur og påhængsmotorer var en mangelvare… især når man kom over de 10 HK.

Så bestyrelsen tog fat i Friluftsrådet og forhørte om indkøb af jolle måtte være igennem privat sælger, altså køb af en brugt jolle. Dette måtte vi godt… og det gjorde vi så.

D. 15 juni satte foreningen kurs mod Lemvig, her stod en dansk produceret jolle fra Poca, en jolle i Kat. C som var meget vigtig for foreningen den skulle være, det betyder nemlig at foreningens medlemmer kan bruge jollen langs de danske kyster.

Når man køber brugt, så skal man kigge efter en masse ting, og vi havde direktøren fra Poca med på sidelinjen, der blev sendt fotos til ham af jollen, og han godkendte købet.

Jollen er ikke ny, og der skal selvfølgelig udbedres nogle ting, og det har vi næsten styr på, Poca vil gerne sørge for vi køber de rigtige produkter, så nu leder vi efter nogen der kan have båden stående under udbringning af småskaderne.

Næstved Lystfiskerforening er slet ikke i tvivl om at vi har gjort et godt køb, og vi glæder os som små børn, til at afleverer den til medlemmerne.

Tak til Friluftsrådet for tilskud til Lystfiskerforeningens nye/ gamle medlemsjolle.

Nyd fotos af Jollen.

/Næstved Lystfiskerforening

 

Vellykket kuttertur

Vellykket kuttertur

Klokken 4.30 ringede vækkeuret, og efter at have samlet Bertil op, sad der 3 forventningsfulde juniorer med højt humør.

Næstved lystfiskerforening skulle på ryste sammen kuttertur, hvilket var blevet muligt takket være et bidrag fra Nordea-fonden. Stor tak til dem.

Vi mødtes kl 6.30 i Helsingør havn, for at sejle ud med MS Viking kl 07.00

Udsejlingen fra Helsingør havn var utrolig smuk. Næsten ingen vind og fuld sol.
Vi skulle sejle ca en time før vi var fremme ved fiskepladserne, så der blev klargjort udstyr og snakket lystigt undervejs.
Efter lidt søgen efter bulerne, var vi klar til at fire pirke med div ophængs sprutter ned i dybet.
Selvom der var fisk på loddet, var de ikke i det store bidehumør, takket være den gode skipper, lykkes det alligevel at få bid.
Det var tydeligt at skipper havde fundet de rigtige spots, for inden længe var vandet omkring os fyldt med småbåde og andre turbåde.

Alt i alt havde vi en dejlig dag på vandet med lækkert vejr og glade mennesker.

Alle ombord fangede fisk i dag, og Leo fangede den største torsk på 3910g
Flest fisk fanget blev Emil med 6 torsk og en flot en på 3460g, tæt efterfulgt af Basse med 5 torsk.

Der blev hjemtaget 28 torsk.

På hjemturen stod den på rensning af fisk, og det sædvanlige måge utjuhej, når der blev kastet indvolde ud til dem. Dette havde særligt Ludvig og Basse stor fornøjelse ud af. Ludvig og alle omkring ham, fandt også ud af at torskeøjne lugter ret fælt.

En rigtig god fisketur er slut, tak til Hans, skipper på MS Viking, og Tak for en god tur til alle som var med og en stor tak til Nordea-fonden, som gav et stort bidrag til turen.

Se fotos fra en yderst vellykket dag på Øresund med Næstved Lystfiskerforening.

Sydsjællands Ørredfond

Sydsjællands Ørredfond

Beretning for 2020-21

På de indre linjer er bestyrelsen i Sydsjællands Ørredfond blevet større.
Sportsfiskerforeningen Fladså er indtrådt i fonden igen og den nystartede Næstved Lystfiskerforening har indmeldt sig. Velkommen til!

 

Vi har tidligere været en lille sluttet kreds – og det er da meget hyggeligt – men det er godt med ny kræfter og ny synspunkter, så vi kan udvikle os.

 

Vores udsætninger er som tidligere forløbet planmæssigt. Smoltudsætningerne stod vi selv for sammen med Vork Dambrug. Efterårsudsætningen af ½-årsfisk med hjælp fra FGU Midt- og Østsjælland, som har fordelt fiskene jævnt på udsætningsstrækningerne. Tak for hjælpen!

 

Ligeledes står FGU Midt- og Østsjælland for udsætningen af yngel i Frøsmose å, Gillesbækken, Møllebækken, Jydebækken, Tuel å og Vognsbækken.

FGU Midt- og Østsjælland er flyttet fra Haraldsted skole til Ringsted og har derfor fået et nyt klækkeanlæg med hvad dertil hører. I den forbindelse har Ørredfonden givet et tilskud på 10.000 kr. til etablering af anlægget.

Vores forsøg i Susåen med etablering af gydeplads og skjul til helt forløb ikke helt efter planen, som det fremgår af beretningen fra sidste år. Men vi arbejder fortsat på sagen i samarbejde med Næstved Kommune. Den plan vi forsøger at realisere er at udlægge juletræerne i efteråret, og at de skal blive liggende permanent.

Det blev en rigtig kold vinter med is i både vandløb og de indre farvande. Det betød, at vi blev meget plaget af skarv. Udover at Strandjagtforeningen som sædvanligt regulerede i fredningsbælterne i Karrebæk Fjord og i kanalen, regulerede de også i Susåen i Rådmandshaven – både på den kommunale strækning og på Herlufholms strækning.

Tak herfra til Strandjagtforeningen, Herlufholm, Næstved Kommune, Næstved Havn og Naturstyrelsen for samarbejdet.

Mens dette skrives er Næstved Kommune, Limno Consult, Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Lystfiskerforening i gang med en smoltoptælling i Fladsåen.
Når rapporten foreligger vil vi omtale den på Facebook og i en kommende beretning. Ørredfonden har ydet et tilskud på 2.500 kr. til undersøgelsen.

 

Grundet bankernes meget nidkære håndtering af hvidvaskreglerne – i hvert fald hvad angår frivillige foreninger – samt deres gebyrpolitik, så Sjællands ØrredSammenslutning – SØS – sig nødsaget til at nedlægge sammenslutningen og overføre de opsparede midler til TØS. Sammenslutningen af udsætningsforeninger på Sjælland vil fremover mere fungere som et netværk.

 

Som I måske har bemærket, har vi på seneste bestyrelsesmøde besluttet at farvelægge Ørredfondens logo. Det var kommet til at se lidt for “oldschool”-agtigt ud. Ligeledes har vi fået opdateret fondens vedtægter.

 

I forbindelse med opførslen af DSB’s centralværksted tæt på Fladsåen har vi indgivet høringssvar.

 

De kommende klimaændringer vil medføre flere og voldsommere skybrud. Derfor er vi bekymrede for, om de planlagte forsinkelsesbassinner er projekteret tilstrækkeligt store og hensigtsmæssigt udformede.
Scenariet, vi frygter, er, at der på en varm sommerdag, hvor vandet i forsinkelsesbassinnerne er måske 30 grader varmt og iltfattigt, kommer et skybrud. Dette vil lede vandet fra forsinkelsesbassinnerne via Taares bæk til Fladsåen. Dette vand vil slå vandløbsfaunaen i Fladsåen ihjel på en strækning nedstrøms, – indtil denne “prop” af varmt og iltfattigt vand er blevet tilstrækkeligt opblandet med åens vand.

Forsinkelsesbassinerne bør altså have en kapacitet så stor, at alt vand kan nedsives, og Taares bæk ikke skal fungere som et nødoverløb.

 

Rønnebækken var i sommer gået tør for vand på en strækning omkring Parkvej. Et hold på ca. 35 frivillige fra primært Sportsfiskerforeningen Fladså flyttede ved en fælles indsats ca. 200 fisk til udmundingen af Rønnebækken. Et fint initiativ.
Blandt årets restaureringsprojekter kan nævnes projektet i Ellebækken, som PIV bl.a. var ophavsmand til. Medlemmer af PIV og Grusbanden med Rune Hylby i spidsen lagde tre gydebanker til rette samt en masse store skjulesten, som skal skabe variation i vandløbet og give ly til de små ørreder. Opstrøms gydebankerne har Stevns Kommune lavet et sandfang, så der er gode chancer for succes for næste års ørredyngel.
I Næstved Kommune er der også en “Ellebæk”. Her blev ca. 24 tons grus fordelt på 8 gydebanker på den 700 meter lange projektstrækning. Et projekt, der involverede Sportsfiskerforeningen Fladså, Den sjællandske Grusbande og Næstved Kommune. Udover de tre primære parter var også den lokale grundejerforening, og ikke mindst en 7. klasse fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris med i kredsen af aktører.

Stenskovvandløbet i Næstved Kommune fik også en gang gydegrus og skjulesten ved mellemkomst af Grusbanden og Suså Lystfiskerforening.

 

Det helt store projekt i Saltø å er i gang med at blive gennemført mens dette skrives. 14 km. vandløb restaureres og omlægges i forbindelse med etablering af et vådområde, der skal optage 22 tons kvælstof inden det løber ud i fjorden og videre ud i Smålandshavet.

 

Bekendtgørelsen om fredningsbælter på Sjælland – kaldet Sjællandsbekendtgørelsen – trådte i kraft midt på sommeren. Lad det være sagt med det samme: Det var ikke en blomst, der havde groet i vores have, at Susåhavnen i Susåen skulle indgå i fredningsbæltet. Og det er ikke kun os, der mener det. DTU Aqua deler også vores opfattelse af, at Susåens udmunding er, hvor Østre Havnebassin går over i vendebassinnet – og ikke ved udløbet under Toldbodgade. Men der var åbenbart nogen der havde større indflydelse end os. De fik i sidste øjeblik sneget ind i bekendtgørelsen, at Susåhavnen skulle indgå i fredningsbæltet, uden vi fik lejlighed til at kommentere det. Ærgerligt for de mange lystfiskere, der fisker skaller og aborrer der om vinteren. Men til glæde for skarverne, som så fik området i fred for lystfiskerne. Og det benyttede de sig af i denne vinter.

Men bortset fra den detalje kan vi være godt tilfreds med det samlede resultat, som var en begrænsning i de anvendte maskestørrelser på garn og en begrænsning i hjemtaget på 1 havørred og 3 aborrer pr. lyst- og fritidsfisker. På Præstø Fjord kom der også restriktioner, som vi kan være tilfredse med. Bortset fra forbuddet mod lystfiskeri i renden ved Feddet. Der var undertegnede blandt dem, der i høringsprocessen sov i timen.

 

Efter Sjællandsbekendtgørelsen begyndte vandrådsarbejdet, hvor det var Vandrådets opgave, at foreslå overfor kommunerne hvilke indsatser der skal gøres for at få flere af vores vandløb i “god økologisk tilstand” inden 2027. Ørredfonden var for Smålandshavets område repræsenteret af undertegnede og for Østersøområdet af Søren Jensen. Det var et meget omfattende arbejde, hvor Ørredfonden fik god hjælp af Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Efter Vandrådet havde færdiggjort arbejdet, blev deres indstilling godkendt af de forskellige byråd og videresendt til ministeriet, som så kommer med et endeligt forslag, som sendes i høring sidst på året.

Rent konkret blev der foreslået fjernelse af opstemninger, plantning af skyggetræer, genslyngning af vandløb, udskiftning af bundmateriale samt udlægning af gydegrus og skjulesten. Det nok mest bemærkelsesværdige forslag, som blev indstillet til Ministeren, var fjernelsen af Maglemølleopstemningen i Susåen samt – som en ekstra indsats, hvis Ministeren kan finde pengene – en fjernelse af Holløse Mølle opstemningen. Ordet “fjernelse” skal ikke tages bogstaveligt. Kranøen skal ikke graves væk og Holløse Mølle skal ikke nedrives. Men der skal skabes mulighed for fiskepassage, så ALLE fisk kan passere opstemningen, – og ikke kun ørreder i god form. Fjernes begge opstemninger vil ikke kun Susåens hovedløb på 86 km. blive åbnet, men også adgangen til alle tilløbene – i alt 398 km. vandløb. Så det bliver spændende.

 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, således at OK giver et tilskud, når de, som har et benzinkort til OK, bruger det på en af OK’s benzin/dieselstandere. Og tilskuddet stiger, hvis man også tilkøber el og/eller mobiltelefoni hos OK. Jeg vil håbe, at endnu flere vil tilmelde deres benzinkort, så vi således får flere penge til vores udsætninger og arbejde i øvrigt.

 

Vi opfordrer igen i år alle til at være opmærksomme på ulovligt fiskeri og melde det til Fiskerikontrollen på 72 18 58 30 i dagtimerne og ellers på deres vagttelefon 72 18 56 09.

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan også ske på https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk

 

Til sidst vil vi rette en stor tak til dem, som ved deres frivillige bidrag til fonden er med til at sikre, at vi en gang imellem har mulighed for at udsætte flere fisk end fisketegnsmidlerne giver mulighed for.

 

Kontingent og bidrag kan indsættes på vores bankkonto reg. nr. 2510 – kontonr. 744475503, eller Mobilepay 813065 .

 

Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for medlemsforeningerne, som er:
Haslev Sportsfiskerforening
Næstved Lystfiskerforening
Spinfluen
Sportsfiskerforeningen Fladså
Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen”.

Nyt fra Sydsjællands Ørredfond finder du på vores Facebookside, – som du også finder på www.orredfonden.dk

Søren Grothe Petersen, fmd.
beretningen sluttet 8. maj 2921

Shake “together” – Vesterled P&T 30.05.21

Shake “together” – Vesterled P&T 30.05.21

Så oprandt dagen, hvor sponsoratet fra “Lystfisker Danmark / Fishing in Denmark” skulle lukke Vesterled Put and Take fra omverdenen og åbne for Næstved Lystfiskerforenings medlemmer.
Foreningen havde lejet søen for hele dagen, så medlemmerne kunne slå sig løs på søens regnbue ørreder.

Arrangementet var slået op fra kl. 08.00 og frem til kl. 19.00, dog havde vi søen fra solopgang til solnedgang, og det var der medlemmer der drog nytte af… nogle var allerede på pletten kl. 04.30, og rent fiskemæssigt var det nok også et super godt træk, for som morgenen og dagen skred frem, skinnede solen ubønhørligt fra en skyfri himmel, hverken godt for fiskeriet eller for huden på dem uden solcreme.

Der blev drukket meget kaffe og varm cacao fra Vesterleds tilhørende foodtruck, og søens medarbejdere gik venligt rundt, grejsælgende, fototagende og småsnakkende.

Arrangementet gik som forventet, der var en udskiftning af medlemmer, nogle kom tidligt, andre kom senere på dagen og nogle først hen under aften tide, men tydeligt var det dog, at nogle havde noget insiderviden, og vidste hvor regnbuen stod i den meget varme søndag.
Dennis og Charlotte havde valgt den helt rigtige plads, og kunne i løbet af dagen tage ikke mindre end 17 regnbuer med hjem, med den største på 4,5 kg, udover pladsen, kommer vi nok heller ikke uden om at Dennis og Charlotte havde styr på deres teknik og fangstmetoder.

Kim P. Larsen tog dagens eneste regnbue på fluestang. Desværre fik jeg ikke “hugget”, men se fighten her. 

Blandt juniorerne, kunne både Emil, Bertil og Andreas melder sig under fangerfanen, og en stor tak til Emil, der viste stor medlystfisker ånd, da han med kyndig vejledning guidede Andreas, som var helt ny P&T fisker, til en sikker landing af hans første regnbueørred. Det er lige efter den ånd, NLF har startet og gerne skulle bygge på…

Udover alle jagtede det forløsende hug og tilhørende fight fra en af søens regnbuer, så var stemningen og snakken mellem Næstved Lystfiskerforenings medlemmer rigtig god, og tegnede helt klart det billede der ellers tegner foreningen.

Det er absolut ikke sidste gang, bestyrelsen søger fondsmidler til nogle foreningsture for medlemmerne.

Næstved Lystfiskerforening siger mange tak til Lystfisker Danmark (Fishing in Denmark) for dagen ved Vesterleds bredder, Jeres sponsorat løftede stemningen i foreningen og har styrket sammenholdet fremadrettet.

Et stor tak fra Bestyrelsen og helt sikkert også fra medlemmerne.

/Næstved Lystfiskerforening.