Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev april 2022

Næstved Lystfiskerforening (vil blive nævnt som NLF) har afholdt vores første generalforsamling, og der er sket en del siden denne forening startede op for lidt over et år siden.

Søndag den 9/4-2022 kl 14 afholdte vi generalforsamling. Vi havde lånt lokaler på Næstved Fri Skole, så stor tak til dem fordi det kunne lade sig gøre.
Kageholdet havde sørget for at flere forskellige slags kager, så stor tak til dem.

Der var 3 indkommende forslag.

Det er første var kontingents. Her havde bestyrelsen lagt op til at der fremadrettet kun skal være 2 forskellige priser. Et medlemskab på 375,- kr og et familiemedlemskab på 500,- kr.  
Dette punkt blev vedtaget og de nye priser vil være gældende fra 1. maj.

Næste forslag var foreningens kurs. Ca 80-90 % af alle medlemmer i NLF er mede/karpefiskere. Da foreningen startede, var det med store ambitioner om at kunne bakke op om alt slags fiskeri. Ved flere lejligheder fandt vi ud af, at det var mere end svært, at få frivillige til at hjælpe med arrangementer, der ikke var inde for mede/karpe fiskeri. Det har betydet at bestyrelsen brugte mange kræfter på at deltage i arrangementer afholdt af f.eks Fishing Zealand. Vi har derfor meddelt at bestyrelsen fremadrettet ikke kan deltage i sådanne arrangementer. Det betyder ikke at hvis man som medlem gerne vil deltage/står for et arrangement, ikke kan det.
Det betyder at NLF ikke har som mål at deltage i alle arrangementer, men at vores fokus ligger inden for mede/karpe fiskeriet.

NLF har lejet fiskeretten over nogle Mogenstrup Søerne. Disse søer ligger tæt på Næstved centrum, og samtidig i utrolig naturskønne omgivelser.
Det er stadig uklar hvad der findes af fisk i disse vande, men vi hører mange beretninger om fisk i stor størrelse. De første 10+ karper er også allerede fanget.
Der skulle også være gedder i søerne, men disse er endnu ikke fanget. Aborre er der også fanget, men stadig kun i lille størrelse. Til gengæld ved vi at der er masser af skaller, så dette fiskeri kan anbefales hvis man ønsker fiskeri med mange fangster.
Mogenstrup søerne er det eneste fiskevand NLF har lige i øjeblikket, og også derfor vi har størst fokus på mede/karpe fiskeriet.
Vi vil meget gerne have mere fiskevand, så kender du en sø/område der ville være en mulighed, vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om det.
Dette punkt blev også vedtaget uden indsigelser.

Sidste indkommende forslag var vedtægtsændringer.
Da NLF blev oprettet, var man meget grundig og ville sikre sig, man levede op til alle krav. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at vi måske var lidt for grundige. Det betyder at nogle punkter er blevet ændret. Det er de blevet enten fordi det allerede var nævnt i et andet punkt, eller fordi punktet ikke var nødvendigt for at overholde kravene. Nogle punkter er også blevet ændret, så de passer sammen med NLF nye kurs.
Alle ændret punkter blev gennemgået og vedtaget uden indsigelser.

Valg af bestyrelse. Der var 3 der var på valg, som ikke ønskede genvalg. Dette var Benjamin, Thomas og Charlotte.
De skal alle sammen have tak, de er en af grundene til at NLF eksistere.

Nye i bestyrelsen er Lars ‘morfar’ Nilsen, Morten ‘fisker’ Juul og Tina Polack.
Michael Andresen og Jan Kjær meldte sig som suppleanter.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og er som følgende.

Formand: Martin Harregaard
Næstformand: Tina Polack
Kasserer: Martin Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Lars ‘morfar’ Nilsen og Morten ‘fisker’ Juul

Manglende tilkendegivelser…

Manglende tilkendegivelser…

Mange har tilkendegivet at de kommer til generalforsamlingen, der er bare ikke særlig mange til kendegivelser på det.

Vi skal arrangerer borde, så alle sidder godt, kan høre og måske se hvis vi benytter projektoren, vi har to søde kaffe kage piger, der venter et antal, så alle kan være sikker på et stykke kage og en kop kaffe eller te.

Så har du tænkt dig at komme, og du gerne vil have kaffe og et stykke kage til, så lad os vide det.

Det gør du lige her… 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Næstved Lystfiskerforening.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §14 stk. 4 som afholdes

Lørdag den 09. april 2022, kl. 14.00

Næstved Fri Skole, Havrebjergvej 3, 4700 Næstved

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning af det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsregnskab.
4. Forlæggelse af årsbudget.
5. Stilling og præmier i Arts Jagten 2021
6. Behandling og afstemning af forslag / indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsen.
På valg er:
Charlotte Kragh Bertelsen, modtager ikke genvalg.
Thomas Povlsen, modtager ikke genvalg.
Benjamin Brylle Hansen, modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.

Iht vedtægternes §14 stk. 9.1 skal ønsket kandidatur være formanden i hænde 4 uger før generalforsamlingen, iht §14 stk. 9.2 skal indkommende forslag være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag og kandidaturer skal fremsendes på formand@nlfisk.dk og emnefelt skal være GF 2022

I henhold til vedtægternes §14 stk. 9.3, udsendes revideret dagsorden, hvis denne findes, samt kandidatur liste via facebook, e-mail og på foreningens hjemmeside www.nlfisk.dk

Af hensyn til kaffe- og kageholdet, bedes du give en forhåndstilkendegivelse på, du ønsker at deltage på generalforsamlingen, dette kan gøres https://nlfisk.dk/2676-2/ og er ikke bindende.

Venlig hilsen

/Bestyrelsen
Næstved Lystfiskerforening