Fladså – Information

Denne del af Fladså er ejet af Gavnø Slot, og Næstved Lystfiskerforening har lejet retten til at fiske her.
Der er store kommunale planer for fladsåen, genslygning, oversvømmelse, flere fisk… alt sammen til glæde for os.
Det betyder absolut ikke, at åen er død som den er nu. Den blev lejet på opfordring af tidligere fiskere i åen.

Ved fotogennemgang af åen i slut april måned 2021, blev bækørred spottet.

Husk hvis du fanger noget, så opfordres du på det kraftigste til at benytte vores fangstrapport.

Medlemskort skal vises på forlangende og skal medbringes på alle Næstved Lystfiskerforenings vande.

Knæk og bræk.

/Næstved Lystfiskerforening.

Oversigt over åen.

Der er indkørsel fra Myrupvej.

P = Parkering
Stiplet linie = gang i fusserne det sidste stykke fra bil til å.

Det er vigtigt at overholde parkering, rydde op efter sig selv.

Skulle der opstå misforståelser, problemer eller spørgsmål, så kontakt venlist bestyrelsen på 20713010.

Efter aftale med Gavnø Slot opsættes der skilte fra bro, og til stop af fiskestræk.
Indtil de kommer, bedes du selv holde øje med hvor du befinder dig.

Tilbage

Regler

Fangstrapport