Mogenstrup søerne – Regler

Næstved Lystfiskerforenings bestyrelse har i samråd med ledelsen ved Gavnø Slot, kommet frem til følgende regler gældende for de 8 søer ved den gamle grusgrav.

Overholdes reglerne ikke, vil det være bestyrelsens ord der gældende.

Søerne er videoovervåget af ejer.

Regler for Mogenstrup søerne

01. Det er IKKE tilladt at flytte fisk, hverken fra eller til Mogenstrup søerne. Flytning af fisk medfører øjeblikkelig bortvisning fra Næstved Lystfiskerforening.
Søerne ved den gamle grusgrav er beskyttet under naturbeskyttelsesloven og er i dag et paragraf 3 område.

02. Fiskeri skal foregå med spin, mede eller fluestang.

03. Der må fiskes med modhager, 3 krog er kun tilladt til spin og gedderig.

04. Fiskeri i Mogenstrup søerne er catch & release og vejning af fisk skal foretages i en slynge/net, samt afkrogning af fisk, skal ske på en afkrogningsmåtte.
Alle fisk skal udsættes nænsomt og hurtigst muligt.

05. Under karpefiskeri i søerne, SKAL der bruges leader / snackleader / leadcore eller silikonetube (ved inlinebly) på min. 50 cm.

06. Ved brug af net til landing af karper, skal nettet der bruges være et karpenet på min. 42″

07. Der må maks forfordres op til 2 kg pr. dag.
I vintermånederne (fra oktober til april) må der kun benyttes bags.
I tvivl kontakt foreningen.

08. Forfodring med methodfeeder, stickbait/PVA mesh og PVA poser er tilladt.

09. Det er tilladt at bruge flydering på søerne.
Båd, kano og kajak er ikke tilladt.

10. Det er strengt forbudt at benytte lipgrip

11. Der må gerne benyttes keepnet til fangst af skaller.

12. Brug af levende agn efter gedder, skal være agne fanget i Mogenstrup søerne, det er ikke tilladt at medbringe skaller.

13. Overnatning i forbindelse med fiskeri ved søerne er tilladt, dog højst to sammenhængende overnatninger.

14. Opsætning af telt må kun ske på anviste pladser, og kun ved søerne 1,2 og 3

15. Unødig larm på pladsen ikke tilladt

16. Oprydning er en selvfølge, ingen dåser, fiskesnører, madindpakninger, cigaretskodder eller skrald af anden slags må efterlades.
Så ryd på efter dig, og skulle der ligge noget skrald fra en anden, så tag det venligst med. 

17. Der må ikke tages grene af træer og buske, der må ikke graves planter og træer op. Mener man en fiskeplads skal studses, så skal udvalget for Mogenstrup søerne kontaktes.

18. Brug af åben ild er strengt forbudt, samt cigaretrygning i områder med nåletræer, lyngarealer og mos- og græsklædt skovbund fra d. 1 Marts til og med 31. oktober.

19. Man har pligt til at medbringe sit medlemskort til Næstved Lystfiskerforening, og man har pligt til at spørge efter medlemskort, hvis andre fisker ved søerne.
Man har samtidig pligt til at vise sit medlemskort når spurgt.

Kan medlemskort ikke fremvises, skal personen forlade området, hvis personen nægter at efterkomme anvisningen, vil politiet blive kontaktet.
Ovenstående er aftalt og godkendt med Gavnø slot.

20. Alle ture med fangst skal meldes på nedenstående fangstrapport.

Information

Tilbage

Fangstrapport