Dagorden rev. nr. 02 19.03.22

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning af det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsregnskab.
4. Forlæggelse af årsbudget.
5. Stilling og præmier i Arts Jagten 2021

6. Behandling og afstemning af forslag / indkommende forslag.
Forslag fra bestyrelsen ses her https://naestvedlystfisker.dk/forslag-til-afstemning/

7. Valg af bestyrelsen.
På valg er:
Charlotte Kragh Bertelsen, modtager ikke genvalg.
Thomas Povlsen, modtager ikke genvalg.
Benjamin Brylle Hansen, modtager ikke genvalg.

Lars “Morfar” Nielsen stiller op.
Morten Juul Nielsen stiller op.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.