Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev april 2022

Næstved Lystfiskerforening (vil blive nævnt som NLF) har afholdt vores første generalforsamling, og der er sket en del siden denne forening startede op for lidt over et år siden.

Søndag den 9/4-2022 kl 14 afholdte vi generalforsamling. Vi havde lånt lokaler på Næstved Fri Skole, så stor tak til dem fordi det kunne lade sig gøre.
Kageholdet havde sørget for at flere forskellige slags kager, så stor tak til dem.

Der var 3 indkommende forslag.

Det er første var kontingents. Her havde bestyrelsen lagt op til at der fremadrettet kun skal være 2 forskellige priser. Et medlemskab på 375,- kr og et familiemedlemskab på 500,- kr.  
Dette punkt blev vedtaget og de nye priser vil være gældende fra 1. maj.

Næste forslag var foreningens kurs. Ca 80-90 % af alle medlemmer i NLF er mede/karpefiskere. Da foreningen startede, var det med store ambitioner om at kunne bakke op om alt slags fiskeri. Ved flere lejligheder fandt vi ud af, at det var mere end svært, at få frivillige til at hjælpe med arrangementer, der ikke var inde for mede/karpe fiskeri. Det har betydet at bestyrelsen brugte mange kræfter på at deltage i arrangementer afholdt af f.eks Fishing Zealand. Vi har derfor meddelt at bestyrelsen fremadrettet ikke kan deltage i sådanne arrangementer. Det betyder ikke at hvis man som medlem gerne vil deltage/står for et arrangement, ikke kan det.
Det betyder at NLF ikke har som mål at deltage i alle arrangementer, men at vores fokus ligger inden for mede/karpe fiskeriet.

NLF har lejet fiskeretten over nogle Mogenstrup Søerne. Disse søer ligger tæt på Næstved centrum, og samtidig i utrolig naturskønne omgivelser.
Det er stadig uklar hvad der findes af fisk i disse vande, men vi hører mange beretninger om fisk i stor størrelse. De første 10+ karper er også allerede fanget.
Der skulle også være gedder i søerne, men disse er endnu ikke fanget. Aborre er der også fanget, men stadig kun i lille størrelse. Til gengæld ved vi at der er masser af skaller, så dette fiskeri kan anbefales hvis man ønsker fiskeri med mange fangster.
Mogenstrup søerne er det eneste fiskevand NLF har lige i øjeblikket, og også derfor vi har størst fokus på mede/karpe fiskeriet.
Vi vil meget gerne have mere fiskevand, så kender du en sø/område der ville være en mulighed, vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om det.
Dette punkt blev også vedtaget uden indsigelser.

Sidste indkommende forslag var vedtægtsændringer.
Da NLF blev oprettet, var man meget grundig og ville sikre sig, man levede op til alle krav. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at vi måske var lidt for grundige. Det betyder at nogle punkter er blevet ændret. Det er de blevet enten fordi det allerede var nævnt i et andet punkt, eller fordi punktet ikke var nødvendigt for at overholde kravene. Nogle punkter er også blevet ændret, så de passer sammen med NLF nye kurs.
Alle ændret punkter blev gennemgået og vedtaget uden indsigelser.

Valg af bestyrelse. Der var 3 der var på valg, som ikke ønskede genvalg. Dette var Benjamin, Thomas og Charlotte.
De skal alle sammen have tak, de er en af grundene til at NLF eksistere.

Nye i bestyrelsen er Lars ‘morfar’ Nilsen, Morten ‘fisker’ Juul og Tina Polack.
Michael Andresen og Jan Kjær meldte sig som suppleanter.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og er som følgende.

Formand: Martin Harregaard
Næstformand: Tina Polack
Kasserer: Martin Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Lars ‘morfar’ Nilsen og Morten ‘fisker’ Juul

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Næstved Lystfiskerforening.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §14 stk. 4 som afholdes

Lørdag den 09. april 2022, kl. 14.00

Næstved Fri Skole, Havrebjergvej 3, 4700 Næstved

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning af det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsregnskab.
4. Forlæggelse af årsbudget.
5. Stilling og præmier i Arts Jagten 2021
6. Behandling og afstemning af forslag / indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsen.
På valg er:
Charlotte Kragh Bertelsen, modtager ikke genvalg.
Thomas Povlsen, modtager ikke genvalg.
Benjamin Brylle Hansen, modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.

Iht vedtægternes §14 stk. 9.1 skal ønsket kandidatur være formanden i hænde 4 uger før generalforsamlingen, iht §14 stk. 9.2 skal indkommende forslag være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag og kandidaturer skal fremsendes på formand@nlfisk.dk og emnefelt skal være GF 2022

I henhold til vedtægternes §14 stk. 9.3, udsendes revideret dagsorden, hvis denne findes, samt kandidatur liste via facebook, e-mail og på foreningens hjemmeside www.nlfisk.dk

Af hensyn til kaffe- og kageholdet, bedes du give en forhåndstilkendegivelse på, du ønsker at deltage på generalforsamlingen, dette kan gøres https://nlfisk.dk/2676-2/ og er ikke bindende.

Venlig hilsen

/Bestyrelsen
Næstved Lystfiskerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Næstved Lystfiskerforenings første ordinære generalforsamling.
Ønsker du at deltage, skal du selvfølgelig være medlem af foreningen, men du opfordres også til at give en forhåndstilkendegivelse, dette sker da vi har kaffe/kage hold og bordplaneri at tage hensyn til…

Linket kan du se på foreningens website eller facebook gruppe, klik på det og følg anvisningerne…

Vi glæder os til at se dig.

/Næstved Lystfiskerforening

Streetfishing 191021

Streetfishing 191021

Streetfishing i Næstved var en stor succes.

Klokken 11.00 slog Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening dørene op for at prøve fiskeriet i den fritlagte del af Susåen…

Det var rigtig fedt at se Sydsjællands Ørredfond ved Søren Grothe Petersen, Fritidsfiskerene og Næstved Natur også deltog i dagen, det tegner forhåbenligt godt for fremtidige arrangementer.

Vigtigst af alt var de besøgende, Streetfishing var så velbesøgt, at Fishing Zealands medbragte udlånsstænger hurtigt var ude og fange nogle af de mange aborre der var i Susåen.

Det forlyder at mere end 100 familier… store som små, var forbi for at prøve lykken med de stribede fisk.
Stort set alle fik prøvet at fange en aborre, en ung herre var så heldig at han fik en rigtig flot aborre, som angiveligt skulle have vejet over 1 kg.
Der blev fanget flere flotte fisk under arrangementet, stemningen var god og dem vi fik snakket med, var glade og positivt overrasket over hvor beroligende fiskeriet var.

Næstved Lystfiskerforening havde svært ved at stille op med hjælpere, for selvom det er efterårsferie, så arbejder de fleste stadig, men trods travlhed langs den fritlagte Suså, så håndterede Familien Bech det rigtig flot, så et stort tak Nikolaj, Benjamin og Sarah.

Streetfishing’en i dag, satte også et flot punktum for arrangementer mellem Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening for året 2021, vi må se hvad 2022 bringer…

Husk dog, at Næstved Kommune og Fishing Zealand afholder HavørredJam i Karrebæksminde d. 6 November, læs mere om HavørredJam herunder.

HavørredJam – Fishing Zealand

HavørredJam – Næstved Lystfiskerforening (Begivenhed)

Sydsjællands Ørredfond deltager med en stand, så kig forbi og hør om fondens store arbejde i udsætninger af havørred i vores vand.

Tak til alle deltagere… vi ses næste gang.

/Næstved Lystfiskerforening.