Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Næstved Lystfiskerforening.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §14 stk. 4 som afholdes

Lørdag den 09. april 2022, kl. 14.00

Næstved Fri Skole, Havrebjergvej 3, 4700 Næstved

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning af det forløbne år.
3. Forlæggelse af årsregnskab.
4. Forlæggelse af årsbudget.
5. Stilling og præmier i Arts Jagten 2021
6. Behandling og afstemning af forslag / indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsen.
På valg er:
Charlotte Kragh Bertelsen, modtager ikke genvalg.
Thomas Povlsen, modtager ikke genvalg.
Benjamin Brylle Hansen, modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.

Iht vedtægternes §14 stk. 9.1 skal ønsket kandidatur være formanden i hænde 4 uger før generalforsamlingen, iht §14 stk. 9.2 skal indkommende forslag være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag og kandidaturer skal fremsendes på formand@nlfisk.dk og emnefelt skal være GF 2022

I henhold til vedtægternes §14 stk. 9.3, udsendes revideret dagsorden, hvis denne findes, samt kandidatur liste via facebook, e-mail og på foreningens hjemmeside www.nlfisk.dk

Af hensyn til kaffe- og kageholdet, bedes du give en forhåndstilkendegivelse på, du ønsker at deltage på generalforsamlingen, dette kan gøres https://nlfisk.dk/2676-2/ og er ikke bindende.

Venlig hilsen

/Bestyrelsen
Næstved Lystfiskerforening

Streetfishing 191021

Streetfishing 191021

Streetfishing i Næstved var en stor succes.

Klokken 11.00 slog Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening dørene op for at prøve fiskeriet i den fritlagte del af Susåen…

Det var rigtig fedt at se Sydsjællands Ørredfond ved Søren Grothe Petersen, Fritidsfiskerene og Næstved Natur også deltog i dagen, det tegner forhåbenligt godt for fremtidige arrangementer.

Vigtigst af alt var de besøgende, Streetfishing var så velbesøgt, at Fishing Zealands medbragte udlånsstænger hurtigt var ude og fange nogle af de mange aborre der var i Susåen.

Det forlyder at mere end 100 familier… store som små, var forbi for at prøve lykken med de stribede fisk.
Stort set alle fik prøvet at fange en aborre, en ung herre var så heldig at han fik en rigtig flot aborre, som angiveligt skulle have vejet over 1 kg.
Der blev fanget flere flotte fisk under arrangementet, stemningen var god og dem vi fik snakket med, var glade og positivt overrasket over hvor beroligende fiskeriet var.

Næstved Lystfiskerforening havde svært ved at stille op med hjælpere, for selvom det er efterårsferie, så arbejder de fleste stadig, men trods travlhed langs den fritlagte Suså, så håndterede Familien Bech det rigtig flot, så et stort tak Nikolaj, Benjamin og Sarah.

Streetfishing’en i dag, satte også et flot punktum for arrangementer mellem Næstved Kommune, Fishing Zealand og Næstved Lystfiskerforening for året 2021, vi må se hvad 2022 bringer…

Husk dog, at Næstved Kommune og Fishing Zealand afholder HavørredJam i Karrebæksminde d. 6 November, læs mere om HavørredJam herunder.

HavørredJam – Fishing Zealand

HavørredJam – Næstved Lystfiskerforening (Begivenhed)

Sydsjællands Ørredfond deltager med en stand, så kig forbi og hør om fondens store arbejde i udsætninger af havørred i vores vand.

Tak til alle deltagere… vi ses næste gang.

/Næstved Lystfiskerforening.

Fang din første fisk

Fang din første fisk

Efter “fang din første fisk” på Enø d. 8 maj, hvor solen var fremme, gæsterne i stødet, men hornfisken fraværende, aftalte Næstved Kommune, Fishing Zealand at de ville forsøge at gentage dagen, i håbet om lidt flere fisk.

Det var så i dag, d. 25 maj, desværre var solen ikke med os, og gæsterne heller ikke helt i stødet, der kom ikke lige så mange som d. 8, men til gengæld var hornfisken til stede.
Alle der kom til dagens arrangement fik fisk på krogen.
Der blev taget hornfisk på blink med silketråd og på bobleflåd med sild.

Et ægtepar var kommet ned og skulle se om de kunne fange aftensmaden, fruen havde aldrig haft en fiskestang i hånden før, viste sig at være et rent naturtalent, hun kunne både kaste og fange fisk.

Det var en fornøjelse at se og høre hende, den glæde den første fisk kan give er uvurderlig.
Plus aftensmaden var reddet, er ikke helt klar over hvor mange hornfisk de havde med hjem, men nok til to måltider.

Der var også et par unge drenge, de have heller ikke prøvet at fange fisk før, og de fik også nogle fine hornfisk på krogen under kyndig vejledning fra Fishing Zealands udsendte, Projektleder Niels Lagergaard.

Næstved Kommunes biolog Palle Myssen, kiggede også ned, og mente at vi havde så meget styr på det, at han ikke behøvede at hoppe i sine waders. 🙂

En dejlig dag ved Næstveds kyster, ikke så mange deltagende, hvilket vi kan give vejret skylden for, men det var kvalitet til dem der dukkede op, der var tid til at tage sig af dem, lære dem at kaste, “fighte” hornfisken… afkrogning af hornfisken, den måtte Niels Lagergaard fra Fishing Zealand og os fra Næstved Lystfiskerforening stå for.

Tak til dem der stillede op for Næstved Lystfiskerforening, det var ikke helt så nemt at stille med mandskab på en almindelig tirsdag.

“Fang din første fisk”

“Fang din første fisk”

D. 8 maj arrangere Næstved Kommune, Fishing Zealand i samarbejde med Sportfiskerforeningen Fladså og Næstved Lystfiskerforening et familiearrangement ved Enø kolonien.

Arrangementet er fra kl. 10.00 og frem til kl. 14.00

Så ved du ikke hvad du og dine børn skal lave den dag, så er “Fang din første fisk” et oplagt arrangement.